75jaar motorleven in Nederland [website]
75jaar motorleven in Nederland2 [website]

75 JAAR MOTORLEVEN IN NEDERLAND

17.00

1 in stock

75 JAAR MOTORLEVEN IN NEDERLAND 1904-1979.
WRITTEN BY HAN HARMSZE

Dedicated to the jubilee of the K.N.M.V. 1904-1979 – 75 years of motorcycle life in the Netherlands

Hoewel dat geenszins zijn bedoeling was wist Han Harmsze lang voor het beeindigen van het manuscript van dit boek dat het zijn laatste grote werk zou zijn. Een ongeneeslijke longziekte zou hem vellen, en dat wist hij. Tot het laatste moment verzwakt, heeft hij aan deze geschiedenis gewerkt.
Hij heeft het niet gehaald; midden in een zin hield het op, hij kon niet meer. Maar hij was er wel in geslaagd om datgene wat hem het meest boeide, de geschiedenis van de motorsport, af te maken. De laatste, moderne periode, och, dat was bekend, dat konden anderen afmaken. Dat is, met vertraging, ook gebeurd. Zo goed mogeijk, maar zonder de pretentie om de onnavolgbare stijl van Han Harmsze te kunnen benaderen. De geschiedenis van de Nederlandse motorsport is nooit eerder beschreven. Han Harmsze heeft het gedaan, zorgvuldig, correct en…humoristisch.

SOME OF THE SUBJECTS ARE :
TERUG IN DE TIJD
DE INVLOED VAN DE SPORT
HET BEGIN VAN DE TWINTIGER JAREN
HOESTBUIEN OP WIELEN
ROND DE OVERGANG VAN DE 20-ER NAAR DE 30-ER JAREN
MEER MOTOREN ONDANKS CRISIS
ONDER DE ZESTIG OF NET NIET
1940 – 1945
BEVRIJDING EN LANGZAAM HERSTEL
MOTORTWEEWIELERS GROOTS IN DE BELANGSTELLING
DE REDDING VAN HONDA

The book is used, soft cover, 116 pages, Dutch text.

INFORMATIE

Vintage Motor Cyclebooks