KraftraederGermanMilMotorcycles1914-1918
KraftraederGermanMilMotorcycles1914-1918-2

KRAFTRÄDER GERMAN MILITARY MOTORCYCLES  1914-1918

32.00

1 op voorraad

KRAFTRÄDER GERMAN MILITARY MOTORCYCLES  1914-1918
GESCHREVEN DOOR JOCHEN VOLLERT

Imperial German Army – Weapons and soldiers of the Great War 1914-1918
Tankograd-World War One No. 1009

De rol van de Kraftrad (motorfiets) in het Duitse leger ten tijde van de Eerste Wereldoorlog was voornamelijk als een voertuig voor koeriersdiensten, omdat het op kleine wegen kon rijden, files omzeilde en ze waren ook sneller dan de meeste andere transportmiddelen in die tijd. Motorfietsen kunnen ook worden gebruikt om de toestand van de wegen voor vrachtwagenkolonnes te verkennen en als noodtransport te dienen.
Net als bij personenauto’s waren er bij het uitbreken van de oorlog geen motorfietsen van het militaire type in het Duitse leger. Ze kwamen allemaal uit civiele voorraden. Heeresmodelle (legermodellen) van motorfietsen begon te verschijnen van 1915-16.
Deze publicatie geeft voor de allereerste keer een uitgebreid geschreven en geïllustreerd overzicht van de in beslag genomen burgermotorfietsen en de latere legermodellen van de Duitse Keizerlijke strijdkrachten in 1914-18. Het boek bevat uitsluitend tot nu toe niet-gepubliceerde foto’s van de typen van de twee belangrijkste fabrikanten, Wanderer en NSU, evenals van de in beslag genomen Duitse typen en geconfisqueerde buitenlandse merken. Aanvullende hoofdstukken beschrijven het gebruik van militaire zijspancombinaties, machinegeweerbewapende motorfietsen, veldreparatiewerkplaatsen en de uniformen van de militaire koeriers.

The role of the Kraftrad (motorcycle) in the German military at the time of World War One was primarily as a dispatch vehicle as it could go on small roads, bypass traffic jams and they were also faster than most other means of transport at that time. Motorcycles could also be used for scouting road conditions in front of truck columns, and serve as emergency transport.
As with passenger cars, there were no military-type Krafträder in the German Army at the outbreak of war. All came from impressed civilian stocks. Heeresmodelle (army models) of motorcycles began to appear from 1915-16.
This publication, for the very first time, grants an extensive written and pictorial overview on the impressed civilian motorcycles as well as the later army models of the Imperial German Armed Forces in 1914-18. Covered entirely with hitherto unpublished photographs are the types of the two main manufacturers, Wanderer and NSU, as well as impressed German types and confiscated foreign makes. Additional chapters describe the use of military motorcycle sidecar combinations, machine gun armed motorcycles, field repair workshops and the uniforms of the military dispatch riders.

INHOUD :
01. Imperial German Army Motorcycles
01.1 Army motorisation – facts and figures
01.2 Army motorisation – motorcycles
02. Pre-war motorcycles
03. Wanderer motorcycles
03.1 Wanderer 1-cylinder impressed motorcycles
03.2 Wanderer 2-cylinder impressed motorcycles
03.3 Wanderer Army model 1916
03.4 Wanderer Army model 1917
04. NSU motorcycles
04.1 NSU 1-cylinder impressed motorcycles
04.2 NSU 2-cylinder impressed motorcycles
04.3 NSU Army model 1915
04.4 NSU Army model 1916
04.5 NSU Army model 1917
05. Motorcycle-sidecar combinations and motorcycles with machine gun armament
06. Foreign makes : Indian (USA)
07. Foreign makes : FN (Belgium)
08. Foreign makes : Miscellaneous
09. Field railway motorcycles
10. Motorcycle repair workshop
11. Military motorcycle papers
12. Dispatch rider uniforms

Het boek is nieuw, zachte kaft, 96 pagina’s, Engelse tekst.

ISBN : 978-3-936519-47-1

INFORMATIE

Vintage Motor Cyclebooks